ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 9 دی 1399
150000 ریال 142500 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 22 خرداد 1401
200000 ریال 190000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 28 اسفند 1398
60000 ریال 57000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 9 مهر 1399
120000 ریال 114000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری - 26 مهر 1399
120000 ریال 114000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 8 اردیبهشت 1399
150000 ریال 142500 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 3 خرداد 1400
600000 ریال 570000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 26 خرداد 1395
750000 ریال 675000 ریال
سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(گردآورنده) سازمان حسابرسی
ناشر: سازمان حسابرسی - 21 مرداد 1399
800000 ریال
جمشید اسکندری، محمدقسیم عثمانی جمشید اسکندری
ناشر: کیومرث - 27 آبان 1386
60000 ریال
آمنه بذرافشان (مترجم)، رضا حسینی پور (مترجم) آمنه بذرافشان (مترجم)
ناشر: ترمه - 13 مهر 1401
650000 ریال
ناشر: ترمه - خرداد 1396
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 68 مورد