ترتیب بر اساس:
الکزاندر روزنبرگ، پریسا صادقیه (مترجم) الکزاندر روزنبرگ
ناشر: پیام امروز - 27 بهمن 1392
170000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 2 آبان 1388
38000 ریال
عرفان خسروی (مترجم)، هادی مازوچی (ویراستار) عرفان خسروی (مترجم)
ناشر: سرای دانش - 22 دی 1389
15000 ریال
ارسولا گودیناف، عرفان خسروی (مترجم) ارسولا گودیناف
ناشر: سرای دانش - 21 دی 1389
60000 ریال
بی بی مهدیه طباطبایی بی بی مهدیه طباطبایی
ناشر: چشم انداز قطب - 29 فروردین 1394
200000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد