ترتیب بر اساس:
بنیادخوزستان شناسی (گردآورنده) بنیادخوزستان شناسی (گردآورنده)
ناشر: شادگان - آبان 1395
600000 ریال 540000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
بنیادخوزستان شناسی (گردآورنده) بنیادخوزستان شناسی (گردآورنده)
ناشر: شادگان - خرداد 1384
800000 ریال 720000 ریال
عبدالرحمان عمادی عبدالرحمان عمادی
ناشر: آموت - آذر 1388
990000 ریال 891000 ریال
احمد کسروی احمد کسروی
ناشر: باهم - مهر 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
جان گوردن لوریمر، محمد جواهرکلام (مترجم) جان گوردن لوریمر
ناشر: کویر - تیر 1390
200000 ریال
عبدالنبی قیم عبدالنبی قیم
ناشر: اختران - دی 1398
360000 ریال
علی اکبر ولایتی، هومن عباسپور (ویراستار)، ایمان نوروزی (ویراستار)، مرتضی فکوری (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - آبان 1393
80000 ریال
هدایت اله دلپاک هدایت اله دلپاک
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - اسفند 1397
180000 ریال
مجید جواهری زاده مجید جواهری زاده
ناشر: ترآوا - شهریور 1395
120000 ریال
ناشر: ترآوا - آذر 1397
150000 ریال
محمدکاظم شاهرکن الدینی، محمدحسین حکمت فر (به اهتمام) محمدکاظم شاهرکن الدینی
ناشر: دار المومنین - مهر 1390
65000 ریال
ناشر: نیلوفران - دی 1390
90000 ریال
ناشر: راه معاصر - بهمن 1394
240000 ریال
سیدمحمدباقر نجفی سیدمحمدباقر نجفی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 1381
7500 ریال
کاظم پورکاظم کاظم پورکاظم
ناشر: سرزمین خوز - 1383
24000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد