محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
بابک داریوش، طاهره خواجه گیری (ویراستار) بابک داریوش
ناشر: علم و دانش - تیر 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه رازی - بهمن 1394
95000 ریال 85500 ریال
علیرضا محمدی، مژگان وقاری، حسن حسینی امینی علیرضا محمدی
ناشر: آثار معاصر - 1394
100000 ریال 70000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: سیمای دانش - اسفند 1400
1400000 ریال 1250000 ریال
محمدرضا سلطاندوست محمدرضا سلطاندوست
ناشر: یزدا - شهریور 1399
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: ادیبان روز - فروردین 1399
1400000 ریال 1260000 ریال
کنت لبز، دونالد واتسون، وحید قبادیان (مترجم)، محمد فیض مهدوی (مترجم) کنت لبز
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
1700000 ریال
مرتضی کسمائی، محمد احمدی نژاد (ویراستار) مرتضی کسمائی
ناشر: خاک - اسفند 1392
1580000 ریال
ایماس راپوپورت، خسرو افضلیان (مترجم)، مهدی آتشی (ویراستار) ایماس راپوپورت
ناشر: کتابکده کسری - بهمن 1401
2100000 ریال
ساسان مرادی ساسان مرادی
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - آذر 1398
520000 ریال
رحیم نورافکن طالش میکائیل رحیم نورافکن طالش میکائیل
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - بهمن 1394
130000 ریال
دونالد واتسون، کنت لبز، وحید قبادیان (مترجم)، محمد فیض مهدوی (مترجم) دونالد واتسون
ناشر: دانشگاه تهران - آذر 1392
200000 ریال
رضا شاطریان رضا شاطریان
ناشر: سیمای دانش، آذر - مهر 1394
1800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 90 مورد