ترتیب بر اساس:
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: افق - 8 بهمن 1391
1200000 ریال 1080000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 13 دی 1399
220000 ریال 190000 ریال
ونینگر بریگیته، فراز پندار (مترجم) ونینگر بریگیته
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1397
350000 ریال 315000 ریال
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 1 شهریور 1399
350000 ریال 180000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آذر 1398
250000 ریال 150000 ریال
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: موسسه نشر افق، کتاب های فندق - 1 شهریور 1399
350000 ریال 315000 ریال
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 آذر 1398
250000 ریال 225000 ریال
تونی گراس، محمدرضا مهرافزا (مترجم)، سارا قدیانی (مترجم)، میترا لبافی (مترجم)، شکوه قاسم نیا (ویراستار) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 8 بهمن 1398
1600000 ریال 1360000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 13 دی 1399
350000 ریال 315000 ریال
مژگان مشتاق، بهروز واثقی مژگان مشتاق
ناشر: ابوعطا - مرداد 1395
500000 ریال 450000 ریال
کری وستون، سپیده خلیلی (مترجم) کری وستون
ناشر: ناریا - خرداد 1394
300000 ریال 270000 ریال
بهروز واثقی، مژگان مشتاق بهروز واثقی
ناشر: ابوعطا - 13 دی 1399
500000 ریال 450000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آذر 1398
250000 ریال 225000 ریال
دیوید لیچفیلد، پیام ابراهیمی (مترجم) دیوید لیچفیلد
ناشر: پرتقال - 18 خرداد 1398
590000 ریال 531000 ریال
روبرت تیری روبرت تیری
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 اردیبهشت 1399
250000 ریال 225000 ریال
نمایش 1 - 15 از 785 مورد