ترتیب بر اساس:
رالف وینفرد تایلور، علی تقی پورظهیر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) رالف وینفرد تایلور
ناشر: آگه - 7 مهر 1401
700000 ریال 665000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 17 مرداد 1401
1550000 ریال 1472500 ریال
ناشر: آوای نور - 14 فروردین 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
کالین جی. مارش، جمال سلیمی (مترجم) کالین جی. مارش
ناشر: رشد - 13 مهر 1396
1300000 ریال 1235000 ریال
جان میلر، محمود مهرمحمدی (مترجم) جان میلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 فروردین 1400
450000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
135000 ریال
محمدرضا کرامتی، گروه علمی رشد (ویراستار) محمدرضا کرامتی
ناشر: رشد - 14 بهمن 1392
170000 ریال
ناشر: آییژ - 6 آبان 1393
450000 ریال
مصطفی قادری مصطفی قادری
ناشر: یادواره کتاب - 5 خرداد 1388
350000 ریال
هیدی هایز جاکوبز، مهدی شفیعیان (مترجم) هیدی هایز جاکوبز
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 خرداد 1391
50000 ریال
ناشر: آوای نور - 23 تیر 1398
370000 ریال
ناشر: یادواره کتاب - 5 آبان 1389
320000 ریال
محرم آقازاده محرم آقازاده
ناشر: آییژ - 27 اسفند 1390
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 57 مورد