ترتیب بر اساس:
سالت، شمس الدین حسینی (مترجم)، الهام آرام نیا (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) سالت
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1390
399000 ریال 359100 ریال
استیون گایز، نسرین امامی (مترجم) استیون گایز
ناشر: آدینه - 1402
1000000 ریال 800000 ریال
حسن ستایش (ویراستار)، نگار ذوالفقاریان (گردآورنده) حسن ستایش (ویراستار)
ناشر: تولد - اسفند 1393
500000 ریال 450000 ریال
میرمجید خلخالی زاویه (گردآورنده) میرمجید خلخالی زاویه (گردآورنده)
ناشر: روزنه - بهمن 1387
1200000 ریال 1080000 ریال
آماند نیومن، ساچلی غفاری (مترجم)، نسیم آتشین جان(گرافیست) آماند نیومن
ناشر: حوض نقره - خرداد 1402
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: آسیم - فروردین 1388
25000 ریال
کبری قیصری (مترجم)، استوارت مک فارلین (گردآورنده) کبری قیصری (مترجم)
ناشر: معیار علم - فروردین 1392
25000 ریال
سالت، زهره زاهدی (مترجم) سالت
ناشر: جیحون - آذر 1388
40000 ریال
آماند نیومن، اسماعیل حسینی (مترجم) آماند نیومن
ناشر: رهنما - 1383
8000 ریال
اشرف رحمانی (گردآورنده) اشرف رحمانی (گردآورنده)
ناشر: راشین - اردیبهشت 1385
12000 ریال
هلن اکسلی، الهام عباس آبادی (مترجم) هلن اکسلی
ناشر: اندیشه عصر - دی 1390
40000 ریال
مهدی کاکولی (گردآورنده) مهدی کاکولی (گردآورنده)
ناشر: شادیاخ - مرداد 1390
25000 ریال
لوئیس کافمن، ناهید رشید (مترجم) لوئیس کافمن
ناشر: آسیم - اردیبهشت 1386
15000 ریال
آرش کاشی چی (گردآورنده) آرش کاشی چی (گردآورنده)
ناشر: جاودان خرد - تیر 1389
17000 ریال
آرش کاشی چی (گردآورنده) آرش کاشی چی (گردآورنده)
ناشر: جاودان خرد - مرداد 1389
17000 ریال
مجتبی جعفریه مجتبی جعفریه
ناشر: دانش - آذر 1388
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد