ترتیب بر اساس:
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 1401
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
پژوهشکده حوزه ودانشگاه، محمد بهشتی(زیرنظر)، علیرضا اعرافی(زیرنظر)، مهدی ابوجعفری(زیرنظر)، علی نقی فقیهی(زیرنظر) پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 مرداد 1401
1120000 ریال
رالف وینفرد تایلور، علی تقی پورظهیر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) رالف وینفرد تایلور
ناشر: آگه - 7 مهر 1401
700000 ریال 595000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1395
2720000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 آبان 1401
1260000 ریال 890000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1395
600000 ریال 540000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 3 دی 1394
950000 ریال 600000 ریال
مصطفی قادری مصطفی قادری
ناشر: یادواره کتاب - 5 خرداد 1388
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: دوران - 16 مرداد 1399
600000 ریال 540000 ریال
بنجامین سمیوئل بلوم، ماکس دی. انگهارت، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) بنجامین سمیوئل بلوم
ناشر: دیدار - 16 بهمن 1392
110000 ریال 93500 ریال
محمدرسول گلشن فومنی محمدرسول گلشن فومنی
ناشر: دوران - 9 دی 1401
1250000 ریال 1062500 ریال
ناشر: یادواره کتاب - 5 آبان 1389
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: آییژ - دی 1397
950000 ریال 855000 ریال
شهین ایروانی شهین ایروانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 6 مرداد 1388
1390000 ریال 1181500 ریال
نمایش 1 - 15 از 99 مورد