ترتیب بر اساس:
مهناز نخعی، محمدرضا رازقی (ویراستار) مهناز نخعی
ناشر: آییژ - 6 بهمن 1389
70000 ریال 63000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
علیرضا ذاکری علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 16 مرداد 1390
30000 ریال 27000 ریال
محمدحسین باقیانی مقدم (گردآورنده)، مهری مکی (گردآورنده) محمدحسین باقیانی مقدم (گردآورنده)
ناشر: آثار سبحان - 17 آذر 1392
98000 ریال
سیدمحمد سیدمیرزایی سیدمحمد سیدمیرزایی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 26 دی 1390
55000 ریال
نسرین سلطانی ملایعقوبی، نوشین سلطانی ملایعقوبی (ویراستار) نسرین سلطانی ملایعقوبی
ناشر: استادی - 2 آبان 1386
23000 ریال
اکبر بربریان، ملک منصور اقصی (مقدمه) اکبر بربریان
ناشر: نور دانش - 5 آذر 1386
41000 ریال
ناشر: کتاب ایرانیان - 1382
30000 ریال
زهرا علامه، کریم آذربایجانی، منوچهر افشین نیا، ایران باغبان زهرا علامه
ناشر: دانشگاه اصفهان - 26 دی 1385
14000 ریال
محمدحسین پوریانی محمدحسین پوریانی
ناشر: موجک - اردیبهشت 1396
200000 ریال
صالح قاسمی (تهیه و تنظیم) صالح قاسمی (تهیه و تنظیم)
ناشر: کتاب ابرار - 1 اردیبهشت 1394
170000 ریال
محسن فصاحت (ویراستار) محسن فصاحت (ویراستار)
ناشر: مرکز تحقیقات زن و خانواده - 15 آبان 1392
25000 ریال
محسن عباسی ولدی محسن عباسی ولدی
ناشر: جامعه الزهرا (س) - فروردین 1395
90000 ریال
محسن عباسی ولدی محسن عباسی ولدی
ناشر: جامعه الزهرا (س) - مهر 1394
90000 ریال
سیده مرضیه عابدی سیده مرضیه عابدی
ناشر: چشم انداز قطب - خرداد 1397
200000 ریال
ابوالقاسم کبری ابوالقاسم کبری
ناشر: رشد و توسعه - 11 شهریور 1393
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد