ترتیب بر اساس:
کورنلیا رومر، امیرحسین اکبری شالچی (مترجم) کورنلیا رومر
ناشر: پازینه - مرداد 1388
850000 ریال 765000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
فرانسیس کراوفورد بورکیت، سعیدرضا منتظری (مترجم) فرانسیس کراوفورد بورکیت
ناشر: نشر ثالث - مهر 1401
720000 ریال 648000 ریال
میشل تاردیو، محمد شکری فومشی (مترجم)، ایرج جمشیدی (مترجم) میشل تاردیو
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - آذر 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
عبدالرضا ناصرمقدسی عبدالرضا ناصرمقدسی
ناشر: فرهامه - شهریور 1395
1000000 ریال 900000 ریال
زهره زرشناس زهره زرشناس
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
فرشته جعفری فرشته جعفری
ناشر: عطایی - آبان 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
مهرداد بهار، ابوالقاسم اسماعیل پور، مونا سیف (ویراستار)، بهروز صفرزاده (ویراستار)، سمیه مثمر (ویراستار)، زهره جعفرپور (ویراستار)، شهلا شمس (ویراستار)، سمانه ایران پرست (ویراستار)، عادل قشقایی (ویراستار) مهرداد بهار
ناشر: کارنامه - اسفند 1401
4500000 ریال 4050000 ریال
گئو ویدن گرن گئو ویدن گرن
ناشر: نشر مرکز - آبان 1395
198000 ریال
محمدبن اسحق ابن ندیم، محسن ابوالقاسمی (مترجم) محمدبن اسحق ابن ندیم
ناشر: کتابخانه طهوری - دی 1390
250000 ریال
مهشید میرفخرایی مهشید میرفخرایی
ناشر: ققنوس - 1387
21000 ریال
فرانسوا دوکره فرانسوا دوکره
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - شهریور 1397
500000 ریال
هانس یواخیم کلیم کایت، ابوالقاسم اسماعیل پور (مترجم)، نورعلی نوری (ویراستار) هانس یواخیم کلیم کایت
ناشر: اسطوره - آبان 1384
140000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1393
800000 ریال
محمد کریمی زنجانی اصل (گردآورنده)، ملیحه کرباسیان (گردآورنده) محمد کریمی زنجانی اصل (گردآورنده)
ناشر: اختران - اسفند 1384
35000 ریال
مری بویس، ابوالحسن تهامی (مترجم)، امید بهبهانی (مترجم) مری بویس
ناشر: بندهش - دی 1386
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد