ترتیب بر اساس:
فرهنگ ارشاد فرهنگ ارشاد
ناشر: آگه - 9 شهریور 1401
1820000 ریال 1456000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: فخراکیا - 14 اردیبهشت 1391
2000000 ریال 1800000 ریال
جودیت باتلر، طلال اسد جودیت باتلر
ناشر: نشر نی - 26 مرداد 1398
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: بشارت - آذر 1397
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1397
2000000 ریال 1800000 ریال
روبر اسکارپی، مرتضی کتبی (مترجم) روبر اسکارپی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
35000 ریال
اعظم راودراد اعظم راودراد
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 18 آذر 1394
480000 ریال
فریدون وحیدا فریدون وحیدا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1395
170000 ریال
لئو لوونتال، محمدرضا شادرو (مترجم) لئو لوونتال
ناشر: نشر نی - 23 خرداد 1390
180000 ریال
آرتور کریستال، احسان لطفی (مترجم) آرتور کریستال
ناشر: اطراف - 6 خرداد 1401
400000 ریال
کارل مارکس، حسن مرتضوی (مترجم) کارل مارکس
ناشر: اختران - 5 اسفند 1398
175000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی - 17 فروردین 1390
30000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 26 بهمن 1390
65000 ریال
ناشر: از نو - شهریور 1396
110000 ریال
محمود تقی زاده محمود تقی زاده
ناشر: سرمدی - 20 دی 1389
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد