ترتیب بر اساس:
حسن محمدیان مصمم، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا حسن محمدیان مصمم
ناشر: قدیانی - 1393
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 19 آذر 1393
480000 ریال 432000 ریال
جین جیکوبز، حمیدرضا پارسی (مترجم)، آرزو افلاطونی (مترجم) جین جیکوبز
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
2100000 ریال 1890000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
100000 ریال 80000 ریال
احمد پوراحمد، مسلم ضرغام فرد احمد پوراحمد
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - تیر 1395
550000 ریال 467500 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1395
1050000 ریال 945000 ریال
ناشر: علم - 8 تیر 1396
2250000 ریال 2025000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - خرداد 1396
1150000 ریال 1035000 ریال
یان گل، برجیت سوار یان گل
ناشر: موسسه علم معمار رویال - شهریور 1395
1800000 ریال 1530000 ریال
حسن اشتری، حافظ مهدنژاد، فائزه مرادی زاد (ویراستار)، حسن عماری (زیرنظر) حسن اشتری
ناشر: تیسا - 1393
50000 ریال 42500 ریال
یدالله فرید یدالله فرید
ناشر: دانشگاه تبریز - 23 اردیبهشت 1399
900000 ریال 810000 ریال
فرانسیس تیبالدز، حسن علی لقایی (مترجم)، فیروزه جدلی (مترجم) فرانسیس تیبالدز
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
370000 ریال 333000 ریال
ریچارد هدمن، اندرو یازوسکی، راضیه رضازاده (مترجم)، مصطفی عباس زادگان (مترجم) ریچارد هدمن
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 21 دی 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
95000 ریال 85500 ریال
ناشر: آییژ - 18 بهمن 1391
800000 ریال 720000 ریال
نمایش 1 - 15 از 374 مورد