ترتیب بر اساس:
مایکل اولتون، کوین تیلور، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
6150000 ریال 5535000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
کوین تیلور، مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) کوین تیلور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
5750000 ریال 5175000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - شهریور 1392
70000 ریال
لیون شارگل، محمدرضا روئینی (مترجم) لیون شارگل
ناشر: تیمورزاده - خرداد 1399
1950000 ریال
مایکل اولتون، کوین تیلور مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی - اردیبهشت 1397
950000 ریال
مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اردیبهشت 1397
550000 ریال
ندا میربلوکی مقدم، سلیمه لاویان، ستاره شریفی ندا میربلوکی مقدم
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - آذر 1399
750000 ریال
بهروز وزیری (ویراستار) بهروز وزیری (ویراستار)
ناشر: سپید برگ - مرداد 1394
99000 ریال
فلیکس فرانکس، تونی اوفره، ندا میرحسینی (مترجم)، محمدرضا میرانی (مترجم)، سارا پورکریمی (مترجم) فلیکس فرانکس
ناشر: دانش کیان - مرداد 1398
350000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - اسفند 1393
500000 ریال
ناشر: اطمینان - تیر 1399
مایکل اولتون، کوین تیلور، مجید سعیدی (مترجم)، سارا بحرینیان (مترجم)، مصطفی رستم نژاد (مترجم)، سروش میرفخرایی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: اطمینان راد - بهمن 1397
299000 ریال
Leon Shargel Leon Shargel
ناشر: اطمینان راد - اسفند 1398
3000000 ریال
ناشر: اطمینان - تیر 1399
سیدحسام الدین مدنی سیدحسام الدین مدنی
ناشر: روناس - دی 1395
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد