محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدعلی حائری روحانی سیدعلی حائری روحانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 شهریور 1400
420000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
محمدعلی ابراهیمی، محمدعلی احمدوند (ویراستار) محمدعلی ابراهیمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
500000 ریال
احمد زارع شحنه، پاتریشیاای. مولینا احمد زارع شحنه
ناشر: آییژ - آذر 1396
400000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 4 اردیبهشت 1390
41000 ریال
پیمان آزاد پیمان آزاد
ناشر: بعثت - 17 آذر 1387
6000 ریال
حسین ابراهیمی مقدم حسین ابراهیمی مقدم
ناشر: مدبر - 10 اسفند 1388
45000 ریال
علی معتمدی (مترجم) علی معتمدی (مترجم)
ناشر: کارپی - 27 مرداد 1393
120000 ریال
ناشر: ویستا - 18 آذر 1391
12000 ریال
نقی شهابی مجد نقی شهابی مجد
ناشر: ویستا - 23 آذر 1387
39500 ریال
جان برنارد وست، فرشته شهرام فر (مترجم) جان برنارد وست
ناشر: آزاد مهر - دی 1395
160000 ریال
مختار مختاری مختار مختاری
ناشر: آوند اندیشه - 3 شهریور 1393
150000 ریال
پاتریشیاای. مولینا، شهربانو عریان (مترجم) پاتریشیاای. مولینا
ناشر: دانشگاه خوارزمی - آبان 1397
270000 ریال
نادر لاریجانی نادر لاریجانی
ناشر: آزمون یار پویا - مرداد 1395
90000 ریال
سعید فروزانیان سعید فروزانیان
ناشر: درج سخن - آذر 1395
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد