ترتیب بر اساس:
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 29 آبان 1401
2450000 ریال 2205000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 29 آبان 1401
2450000 ریال 2205000 ریال
ژوبین غیور ژوبین غیور
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1395
400000 ریال
حیدرقلی مسعودی حیدرقلی مسعودی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آذر 1395
150000 ریال
لیلندتی بلنک، آنتونی تارکوئین، سیدعلی زیتون نژاد موسویان (مترجم)، مهرداد خادمیان (مترجم) لیلندتی بلنک
ناشر: آوای نور - 2 مهر 1391
600000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 25 شهریور 1391
220000 ریال
امیرحسین مزینی امیرحسین مزینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1397
150000 ریال
فیروز توفیق، الهه عین بخش (ویراستار) فیروز توفیق
ناشر: نشر نی - 9 بهمن 1391
400000 ریال
محمدنقی نظرپور، زینب کسرائی محمدنقی نظرپور
ناشر: دانشگاه مفید - 29 تیر 1399
520000 ریال
امیرحسین مزینی امیرحسین مزینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1394
95000 ریال
تانگ او، توماس آو، محمدتقی بانکی (مترجم) تانگ او
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 16 خرداد 1390
158000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 19 بهمن 1387
40000 ریال
سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee) سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 28 مرداد 1385
23500 ریال
تد جی. اشنباخ، امیرافشین فتاحی (مترجم)، پرشنگ دوکوهکی (مترجم)، بابک فرهنگ مقدم (مترجم) تد جی. اشنباخ
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 21 مهر 1392
250000 ریال
محمد احسانی فر، علیرضا مهدیخانی، سیدعباس نجفی زاده (ویراستار) محمد احسانی فر
ناشر: نور علم - 13 اردیبهشت 1389
65000 ریال
نمایش 1 - 15 از 38 مورد