ترتیب بر اساس:
ریموند مورفی، ویلیام اسمالزر، حمید بلوچ (مترجم) ریموند مورفی
ناشر: شباهنگ - 6 دی 1401
1950000 ریال 1755000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
حسن اشرف الکتابی حسن اشرف الکتابی
ناشر: استاندارد - 12 اردیبهشت 1398
1550000 ریال 1395000 ریال
ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، حمیدرضا بلوچ (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: شباهنگ - 3 آذر 1400
2450000 ریال 2205000 ریال
ناشر: آییژ - 13 مهر 1399
1000000 ریال 900000 ریال
تونی بوزان، ثریا شریفی (مترجم)، نسیم روشنایی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: نسل نو اندیش - 1397
1899000 ریال 1709100 ریال
Jennifer Seidle, حمید بلوچ (مترجم) Jennifer Seidle
ناشر: شباهنگ - 5 دی 1390
1950000 ریال 1755000 ریال
استیووارت آمور استیووارت آمور
ناشر: شباهنگ - 4 اسفند 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: نخستین - 4 تیر 1390
200000 ریال 180000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
150000 ریال 135000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آذر 1396
450000 ریال 405000 ریال
کالین مک کالو کالین مک کالو
ناشر: گویش نو - 26 آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
200000 ریال 180000 ریال
تاکو تاشیرو، زهرا اصفهانی (مترجم) تاکو تاشیرو
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 تیر 1399
1250000 ریال 1125000 ریال
مهدی سیفی شالقونی(گردآورنده) مهدی سیفی شالقونی(گردآورنده)
ناشر: ارشد - 11 بهمن 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
250000 ریال 200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 993 مورد