ترتیب بر اساس:
ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف، کریم کشاورز (مترجم) ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف
ناشر: علمی و فرهنگی - 27 دی 1398
2210000 ریال 1989000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1397
700000 ریال
جمشیدکرشاسپ چوکسی، نادر میرسعیدی (مترجم) جمشیدکرشاسپ چوکسی
ناشر: ققنوس - 8 مرداد 1391
140000 ریال
آن کاترین سواین فورد لمتون، یعقوب آژند (مترجم) آن کاترین سواین فورد لمتون
ناشر: امیرکبیر - 7 مرداد 1391
79000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 27 بهمن 1393
265000 ریال
ناشر: سخن - 26 مرداد 1387
125000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 22 مهر 1399
3100000 ریال
علی اصغر عبداللهی (ویراستار)، محمدتقی بهار (مصحح) علی اصغر عبداللهی (ویراستار)
ناشر: دنیای کتاب - 8 تیر 1384
400000 ریال
ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف
ناشر: فرزان روز - اردیبهشت 1395
1000000 ریال
کلمان هوار، حسن انوشه (مترجم) کلمان هوار
ناشر: امیرکبیر - 8 مرداد 1391
53000 ریال
ناشر: نامک - 22 دی 1389
160000 ریال
عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا، محمدابراهیم باستانی پاریزی (مقدمه) عباس اقبال آشتیانی
ناشر: علم - 20 آذر 1384
2550000 ریال
محمدتقی بهار (مصحح)، محمد رمضانی (به اهتمام) محمدتقی بهار (مصحح)
ناشر: اساطیر - 30 تیر 1389
150000 ریال
امیر بهنام (به اهتمام) امیر بهنام (به اهتمام)
ناشر: پاسارگاد - دی 1395
125000 ریال
پیر بریان، مهدی سمسار (مترجم) پیر بریان
ناشر: زریاب - 4 شهریور 1386
225000 ریال
نمایش 1 - 15 از 73 مورد