ترتیب بر اساس:
روی داست، احمد جعفری (مترجم)، اصغر حاج سقطی (مترجم) روی داست
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 18 مرداد 1401
2940000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
سیدمجتبی موسوی نائینیان، مصطفی مافی (ویراستار) سیدمجتبی موسوی نائینیان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
700000 ریال
محمدعلی اخوان بهابادی، مجتبی مغاری محمدعلی اخوان بهابادی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
780000 ریال
ناشر: شهرآب، فنی حسینیان - 19 فروردین 1394
1200000 ریال
سیدمصطفی موسوی نائینیان سیدمصطفی موسوی نائینیان
ناشر: دانش و فن - 7 مرداد 1387
50000 ریال
حمید دارابی حمید دارابی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 18 شهریور 1387
22000 ریال
محمدرضا سلطاندوست محمدرضا سلطاندوست
ناشر: یزدا - 26 مهر 1390
80000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 29 شهریور 1391
250000 ریال
سعید میرزایی کوتنایی سعید میرزایی کوتنایی
ناشر: اتحاد - 5 شهریور 1384
7000 ریال
حبیب الله میرزایی، حسن میرزایی حبیب الله میرزایی
ناشر: علوم کشاورزی - 2 اردیبهشت 1385
35000 ریال
علی اولیایی، کورش پارسا علی اولیایی
ناشر: آینده سازان - 24 اسفند 1384
19000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 27 دی 1393
250000 ریال
ناشر: شهرآب، فنی حسینیان - 13 اردیبهشت 1389
69000 ریال
ناشر: مطبوعات دینی - دی 1394
345000 ریال
زاره انجرقلی زاره انجرقلی
ناشر: روزبهان - 12 اردیبهشت 1386
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد