ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه اصفهان - مرداد 1392
420000 ریال 378000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
کونستانس اچ شدا، امین نخستین انصاری (مترجم)، صوفیا نقدی دورباطی(زیرنظر) کونستانس اچ شدا
ناشر: ارجمند - خرداد 1394
220000 ریال
محمد خبیری، محمد رحیمی، ابوالفضل فیروزمنش، فرشاد رضوان (ویراستار) محمد خبیری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1396
350000 ریال
مورن بال، رضا رستمی (مترجم) مورن بال
ناشر: تبلور - شهریور 1394
32000 ریال
ناشر: محقق اردبیلی - اسفند 1396
170000 ریال
سیدعلی حسینی، مینا احمدی کهجوق سیدعلی حسینی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - اسفند 1396
100000 ریال
حمیدرضا صادقی، مریم درخشنده حمیدرضا صادقی
ناشر: ستایش هستی - اردیبهشت 1397
285000 ریال
ناشر: ستایش هستی - مرداد 1396
100000 ریال
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - اردیبهشت 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد