ترتیب بر اساس:
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
رمضان حسن زاده رمضان حسن زاده
ناشر: ویرایش - 16 تیر 1396
1000000 ریال 950000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
ناشر: آتی نگر - 23 دی 1397
250000 ریال 225000 ریال
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه - آبان 1394
180000 ریال 162000 ریال
علیرضا عندلیب علیرضا عندلیب
ناشر: آذرخش - 16 بهمن 1393
350000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 9 بهمن 1400
600000 ریال
محمد بامنی مقدم محمد بامنی مقدم
ناشر: شرح - 1394
240000 ریال
خلیل میرزایی خلیل میرزایی
ناشر: جامعه شناسان - 26 آذر 1393
1140000 ریال
عباس خورشیدی، حمیدرضا قریشی عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - 1393
500000 ریال
خلیل میرزائی خلیل میرزائی
ناشر: جامعه شناسان - 26 آذر 1393
740000 ریال
یزدان منصوریان، حمید محسنی (ویراستار) یزدان منصوریان
ناشر: کتابدار - 24 آبان 1396
500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 اردیبهشت 1390
27000 ریال
سیاوش خلیلی شورینی سیاوش خلیلی شورینی
ناشر: یادواره کتاب - 14 بهمن 1391
690000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: پیک فرهنگ - 21 دی 1388
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 184 مورد