ترتیب بر اساس:
ناشر: اختران - 16 خرداد 1400
360000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 200000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سخن - 1396
4500000 ریال
همایون کاتوزیان همایون کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 10 تیر 1399
1080000 ریال
حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی حسن پیرنیا
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 8 مهر 1398
2250000 ریال
عزیزالله بیات عزیزالله بیات
ناشر: امیرکبیر - 1392
360000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سخن - 10 آذر 1399
850000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 آذر 1399
540000 ریال
ناشر: کارنگ - 4 آذر 1385
125000 ریال
عزت الله نوذری عزت الله نوذری
ناشر: خجسته - دی 1394
1400000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، جان اندرو بویل (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 7 مهر 1399
1800000 ریال
ناشر: مهتاب - 7 مهر 1399
1950000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، چارلز ملویل (ویراستار)، گاوین هامبلی (ویراستار)، پیتر اوری (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 26 آبان 1398
1700000 ریال
عبدالحسین نوایی(گردآورنده) عبدالحسین نوایی(گردآورنده)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
320000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، جان اندرو بویل (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 16 اسفند 1397
800000 ریال
ناشر: کارنگ - 1 شهریور 1383
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 559 مورد