ترتیب بر اساس:
اریکا مراد، الهه (طبرستانی) کولائی (مترجم)، محمدکاظم شجاعی (مترجم)، مرضیه حسینی ثمره (ویراستار) اریکا مراد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1399
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - آذر 1386
37000 ریال
کتلین کالینز، الهه (طبرستانی) کولائی (مترجم)، محمدکاظم شجاعی (مترجم)، محمدعلی اجتهادیان (ویراستار) کتلین کالینز
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه - اردیبهشت 1402
کوروش نادری، عبدالرحمن افشاری کوروش نادری
ناشر: علویون - فروردین 1396
150000 ریال
کاتلین کالینز، الهه (طبرستانی) کولائی (مترجم) کاتلین کالینز
ناشر: وزارت امور خارجه، اداره نشر - آذر 1396
320000 ریال
الهه (طبرستانی) کولائی الهه (طبرستانی) کولائی
ناشر: سمت - اسفند 1401
960000 ریال
کاتلین کالینز، الهه کولایی (مترجم) کاتلین کالینز
ناشر: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات - مرداد 1398
ناشر: پژواک فرزان - بهمن 1401
1800000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد