ترتیب بر اساس:
وارن کاریترز، دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) وارن کاریترز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 6 شهریور 1392
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
900000 ریال 450000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 30 بهمن 1390
180000 ریال 162000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، وارن کاریترز دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 9 دی 1393
800000 ریال 720000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
180000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 16 آذر 1389
300000 ریال
حسن صمدی آذر، علیرضا جباریه حسن صمدی آذر
ناشر: ادبستان - 8 دی 1387
50000 ریال
سیدحسین محمودی، محمدرضا افروز سیدحسین محمودی
ناشر: بادران - 29 آبان 1389
45000 ریال
ابوالفضل زارع ابوالفضل زارع
ناشر: بقیه العتره - 21 بهمن 1388
40000 ریال
سیدحسین محمودی، محمدرضا افروز، سعید سلطان پور (ویراستار) سیدحسین محمودی
ناشر: معین پرداز - 2 آذر 1390
55000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد