ترتیب بر اساس:
دوروتی لیدنر، افرایم توربان، افرایم مک لین، جیمز وترب، کریستی چیونگ، دانیل تیسه، مگی لیو، مهدیه توفیقی محمدی (مترجم)، حمیدرضا ریاحی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم) دوروتی لیدنر
ناشر: دانشگاه پیام نور - خرداد 1391
350000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
افرایم توربان، دوروتی لیدنر، افرایم مک لین، جیمز وترب، کریستی چیونگ، دانیل تیسه، مگی لیو، مهدیه توفیقی محمدی (مترجم)، حمیدرضا ریاحی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم) افرایم توربان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 مهر 1392
350000 ریال
دوروتی لیدنر، افرایم توربان، افرایم مک لین، جیمز وترب، کریستی چیونگ، دانیل تیسه، مگی لیو، حمیدرضا ریاحی (مترجم)، مهدیه توفیقی محمدی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم) دوروتی لیدنر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 خرداد 1399
1150000 ریال
مگی لیو، دانیل تیسه، کریستی چیونگ، جیمز وترب، افرایم مک لین، افرایم توربان، دوروتی لیدنر، حمیدرضا ریاحی (مترجم)، حسین صامعی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم)، مهدیه توفیقی محمدی (مترجم)، مرضیه کوهی اصفهانی (ویراستار) مگی لیو
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مرداد 1399
1150000 ریال
ناشر: امید مهر - 1383
17000 ریال
زینب دائمی، زهره رحیمی راد، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار)، زهرا دائمی (زیرنظر) زینب دائمی
ناشر: سیمیا - 1393
55000 ریال
زهرا دایمی، مهردخت اندامی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار)، زینب دائمی (زیرنظر) زهرا دایمی
ناشر: سیمیا - 31 خرداد 1393
50000 ریال
مهدی بصیری مهدی بصیری
ناشر: سیمیا - بهمن 1394
245000 ریال
ناشر: سیمیا - بهمن 1394
185000 ریال
گروه مولفین محام گروه مولفین محام
ناشر: دانش محام - آذر 1395
35000 ریال
احمدرضا مدرسی، آرزو مودب پور (به اهتمام) احمدرضا مدرسی
ناشر: تانیش - 15 بهمن 1392
200000 ریال
ناشر: پیام دانشگاهی - 23 دی 1388
20000 ریال
مجید جوشقانی (تهیه و تنظیم) مجید جوشقانی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پیام امیر - 30 خرداد 1388
40000 ریال
حمیدرضا ریاحی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم)، مهدیه توفیقی (مترجم)، حسین صامعی (مترجم)، سلمان طاهری زاده (تهیه و تنظیم) حمیدرضا ریاحی (مترجم)
ناشر: پیام دانشگاهی - 9 مهر 1391
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد