ترتیب بر اساس:
هنری کیسینجر، فرید زکریا، دیوید لی، نیل فرگوسن، مسعود یوسف حصیرچین (مترجم)، محمدرضا مردانیان (ویراستار) هنری کیسینجر
ناشر: علم - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
650000 ریال 450000 ریال
پل کندی پل کندی
ناشر: اطلاعات - شهریور 1393
100000 ریال
پیترفردیناند دراکر، عبدالرضا رضایی نژاد (مترجم) پیترفردیناند دراکر
ناشر: فرا - اردیبهشت 1397
109000 ریال
محمدتقی جاسمی محمدتقی جاسمی
ناشر: قائم، پرتو علم - آبان 1389
40000 ریال
پیترفردیناند دراکر، عبدالرضا رضایی نژاد (مترجم) پیترفردیناند دراکر
ناشر: فرا - فروردین 1386
29000 ریال
ناشر: آینده پژوه - مرداد 1392
75000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد