ترتیب بر اساس:
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: علمی - 9 مهر 1400
1950000 ریال
استفن کینزر، شهریار خواجیان (مترجم) استفن کینزر
ناشر: اختران - 4 آذر 1398
900000 ریال
ناشر: کارنامه - 27 بهمن 1398
2200000 ریال
مصطفی اسلامیه مصطفی اسلامیه
ناشر: نیلوفر - 3 آذر 1398
1450000 ریال
محمدعلی کاتوزیان محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1394
118000 ریال
ناشر: کارنامه - 19 آذر 1395
8500000 ریال
منوچهر کدیور منوچهر کدیور
ناشر: کویر - 1 اردیبهشت 1394
1790000 ریال
دونالدنیوتن ویلبر، ابوالقاسم راه چمنی (مترجم)، مهین نادری (ویراستار)، سجاد راعی (محقق) دونالدنیوتن ویلبر
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 9 مرداد 1392
115000 ریال
شیرین سمیعی شیرین سمیعی
ناشر: نشر ثالث - 30 شهریور 1399
485000 ریال
محمدعلی موحد محمدعلی موحد
ناشر: کارنامه - 10 دی 1386
1700000 ریال
ناشر: کندوکاو - 20 مهر 1398
670000 ریال
استفن کینزر، شهریار خواجیان (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار) استفن کینزر
ناشر: کتاب آمه - 13 آذر 1391
290000 ریال
مارک گازیوروسکی، مالکوم برن، علی مرشدی زاد (مترجم)، علی قاسمی (ویراستار) مارک گازیوروسکی
ناشر: قصیده سرا - مرداد 1397
1200000 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی
ناشر: علمی - 14 تیر 1384
26500 ریال
نمایش 1 - 15 از 49 مورد