ترتیب بر اساس:
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1394
330000 ریال 140000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 خرداد 1400
1600000 ریال
ویلیام جیمز دورانت ویلیام جیمز دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دی 1397
1240000 ریال
آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم) آرتور شوپنهاور
ناشر: نشر مرکز - 25 اسفند 1398
3300000 ریال
بندیکتوس دو اسپینوزا بندیکتوس دو اسپینوزا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 مرداد 1398
200000 ریال
ویلیام جیمز دورانت ویلیام جیمز دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 26 خرداد 1398
800000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 31 شهریور 1399
630000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 8 آذر 1400
480000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 28 بهمن 1398
695000 ریال
لودویک ویتگنشتاین لودویک ویتگنشتاین
ناشر: نشر مرکز - 7 بهمن 1398
975000 ریال
ویلیام سسیل دامپی یر، عبدالحسین آذرنگ (مترجم) ویلیام سسیل دامپی یر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 تیر 1386
500000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
220000 ریال
برتراند راسل، کاظم فیروزمند (مترجم)، رابرت انگر(گردآورنده)، لستر دنان(گردآورنده) برتراند راسل
ناشر: مهرویستا - 9 شهریور 1398
480000 ریال
آلفردجولز آیر، منوچهر بزرگمهر (مترجم) آلفردجولز آیر
ناشر: شفیعی - 6 شهریور 1398
460000 ریال
جیمزهاپوود جینز، علیقلی بیانی (مترجم) جیمزهاپوود جینز
ناشر: علمی و فرهنگی - 9 دی 1392
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 311 مورد