ترتیب بر اساس:
افضل السادات حسینی افضل السادات حسینی
ناشر: مدرسه - 1401
900000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
حیدر تورانی، محرم آقازاده حیدر تورانی
ناشر: مدرسه - مهر 1398
120000 ریال
دیان دریز، محمدعلی میرزابیگی (مترجم)، آمبرتورن کوئیست (طراح) دیان دریز
ناشر: نسل نو اندیش، برادری - دی 1390
1399000 ریال 1189150 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1397
1660000 ریال
مهرداد ناظری مهرداد ناظری
ناشر: علم - 1396
2450000 ریال
باب ابرلی، باب استانیش، حسن قاسم زاده (مترجم) باب ابرلی
ناشر: دنیای نو - فروردین 1389
175000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1393
350000 ریال
شری پاپ راکی، پرویز امینی (مترجم) شری پاپ راکی
ناشر: مدرسه - دی 1392
65000 ریال
عباس خورشیدی، سیدمحمد میرکمالی عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - شهریور 1387
90000 ریال
شری پاپ راکی، پرویز امینی (مترجم) شری پاپ راکی
ناشر: مدرسه - آذر 1398
250000 ریال
شری پاپ راکی شری پاپ راکی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - آذر 1398
220000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1393
220000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی منادی تربیت - شهریور 1394
100000 ریال
کارول گربر، شری پاپ راکی کارول گربر
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - آذر 1398
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 83 مورد