ترتیب بر اساس:
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
255000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
منوچهر مزینی منوچهر مزینی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
200000 ریال
سیدموسی دیباج، فاطمه تذری (ویراستار) سیدموسی دیباج
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 2 مرداد 1391
180000 ریال
ناشر: آرمان شهر - 12 دی 1390
75000 ریال
ناشر: گنج هنر - 1 اسفند 1384
550000 ریال
ناشر: گوهر دانش - 18 خرداد 1398
380000 ریال
محمدمنصور فلامکی، مینا لطفی (ویراستار) محمدمنصور فلامکی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا) - 23 بهمن 1389
320000 ریال
علی عصاری (مترجم) علی عصاری (مترجم)
ناشر: ترخون - تیر 1396
250000 ریال
ناشر: گنج هنر - 10 مرداد 1388
55000 ریال
علی عصاری (مترجم) علی عصاری (مترجم)
ناشر: ترخون - تیر 1396
250000 ریال
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 13 آذر 1386
75000 ریال
ناشر: گوهر دانش - 18 خرداد 1398
340000 ریال
دیوید هاروی، هانری لوفور دیوید هاروی
ناشر: موسسه نشر شهر - خرداد 1396
125000 ریال
مارک پترسون، کالین کمپبل مارک پترسون
ناشر: موسسه نشر شهر - خرداد 1396
125000 ریال
حمید خادمی حمید خادمی
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 1382
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد