ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 مرداد 1400
2420000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 21 اردیبهشت 1397
1600000 ریال 1360000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 10 آذر 1401
1690000 ریال 1521000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 25 دی 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: آییژ - 14 دی 1387
450000 ریال 405000 ریال
زهرا دهقان دهنوی زهرا دهقان دهنوی
ناشر: مهرگردان - خرداد 1394
75000 ریال 63750 ریال
ناشر: خانه کتاب - 5 مهر 1399
150000 ریال 127500 ریال
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 3 بهمن 1388
38000 ریال
طاهره جعفرقلیان، رضاقلی ابوالحسنی (ویراستار) طاهره جعفرقلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 دی 1390
105000 ریال
کمال پولادی، سکینه پایدار (ویراستار) کمال پولادی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 4 بهمن 1388
25000 ریال
طاهره جعفرقلیان، رضاقلی ابوالحسنی (ویراستار) طاهره جعفرقلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 تیر 1393
180000 ریال
علی اصغر سیدآبادی علی اصغر سیدآبادی
ناشر: نشر فرهنگ ها - 26 مهر 1385
25000 ریال
ناشر: کانون اندیشه جوان - خرداد 1395
98000 ریال
محمدرضا یوسفی محمدرضا یوسفی
ناشر: پیک بهار - 11 دی 1386
65000 ریال
نمایش 1 - 15 از 67 مورد