ترتیب بر اساس:
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 دی 1390
35000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
سالی براون، فیلیپ ریس، پرویز امینی (مترجم) سالی براون
ناشر: قدیانی - 29 بهمن 1385
18000 ریال
احمدرضا نصر، صدیقه کریمی، کاظم بقراطیان احمدرضا نصر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه اصفهان - 21 مرداد 1388
29000 ریال
Philip Race Philip Race
ناشر: نخبگان فردا - آذر 1397
180000 ریال
هیتر فرای، استیو کتریج، استفانی مارشال، محرم آقازاده (مترجم)، رضا نوروززاده (مترجم) هیتر فرای
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - 3 مهر 1392
220000 ریال
ناشر: نایاب - خرداد 1395
185000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد