ترتیب بر اساس:
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 13 دی 1399
220000 ریال 187000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
مندی راس، ران راندال مندی راس
ناشر: افق، کتابهای فندق - 22 اردیبهشت 1399
1500000 ریال 1275000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 15 آذر 1400
350000 ریال 315000 ریال
ونینگر بریگیته، فراز پندار (مترجم) ونینگر بریگیته
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1397
350000 ریال 297500 ریال
کلر ژوبرت کلر ژوبرت
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 16 بهمن 1398
200000 ریال 170000 ریال
کلر ژوبرت کلر ژوبرت
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 2 اسفند 1398
200000 ریال 170000 ریال
کلر ژوبرت کلر ژوبرت
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 2 اسفند 1398
200000 ریال 170000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آذر 1398
550000 ریال 467500 ریال
ناشر: قدیانی - 29 شهریور 1401
400000 ریال 340000 ریال
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 آذر 1398
390000 ریال 331500 ریال
پالت بورژوا، شهره هاشمی (مترجم) پالت بورژوا
ناشر: پیک دبیران - 29 آذر 1399
450000 ریال 382500 ریال
شاگا هیراتا، بن زلس شاگا هیراتا
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 8 دی 1399
1500000 ریال 1275000 ریال
کلر ژوبرت کلر ژوبرت
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 16 بهمن 1398
200000 ریال 170000 ریال
کلر ژوبرت کلر ژوبرت
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 5 بهمن 1398
200000 ریال 170000 ریال
پولت بورژوا، شهره هاشمی (مترجم) پولت بورژوا
ناشر: پیک دبیران - شهریور 1397
450000 ریال 382500 ریال
نمایش 1 - 15 از 4,895 مورد