ترتیب بر اساس:
شهرناز بخشعلی زاده، سمیه السادات میرمعینی (ویراستار)، دیانا فردین (ویراستار)، مرتضی حاجعلی فرد (ویراستار) شهرناز بخشعلی زاده
ناشر: محراب قلم - 14 خرداد 1394
450000 ریال 382500 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: واله - 4 آبان 1392
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: مبتکران، پیشروان - 28 آبان 1391
95000 ریال
هیئت مولفان موسسه ی الگوی توسعه ی نمونه، مصطفی مقسمی (ویراستار) هیئت مولفان موسسه ی الگوی توسعه ی نمونه
ناشر: الگوی توسعه نمونه، برآیند - 24 دی 1391
160000 ریال
ناشر: واله - 1 آبان 1392
250000 ریال
علی سفیدکار، علیرضا عشقعلی سیدآبادی علی سفیدکار
ناشر: علی سفیدکار - 23 اسفند 1388
27000 ریال
علی یزدانی علی یزدانی
ناشر: آذرخش - 24 آبان 1389
20000 ریال
جین کنل، علیرضا توکلی صابری (مترجم)، لیندا فلاورز (مترجم) جین کنل
ناشر: مدرسه - 1382
10000 ریال
اسماعیل اشرفی، محمدرضا غضنفری، امیر پولادزاده، لیلا کیان پور (ویراستار) اسماعیل اشرفی
ناشر: گل واژه - 12 اسفند 1388
30000 ریال
حسین بختیاری، سعیدرضا گودرزی، نفیسه سنقری (ویراستار) حسین بختیاری
ناشر: منشور دانش - 1 تیر 1387
26000 ریال
ناشر: آسیم - 22 مرداد 1384
14500 ریال
رضا آقاعلی طاری، حسین صادق نژاد (ویراستار) رضا آقاعلی طاری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - 4 دی 1390
22500 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - 29 آبان 1390
58000 ریال
نمایش 1 - 15 از 214 مورد