ترتیب بر اساس:
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 29 فروردین 1401
1950000 ریال
علی میرسپاسی، عباس مخبر (مترجم) علی میرسپاسی
ناشر: توسعه - 26 فروردین 1387
420000 ریال 357000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 19 مهر 1400
600000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: گام نو - 22 خرداد 1401
580000 ریال
علی دارابی علی دارابی
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 3 اردیبهشت 1398
950000 ریال
فریدون هویدا فریدون هویدا
ناشر: اطلاعات - تیر 1395
70000 ریال
ناشر: ماهی - 26 بهمن 1398
950000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 6 دی 1389
200000 ریال
تورج اتابکی، آرش عزیزی (مترجم) تورج اتابکی
ناشر: ققنوس - 21 آبان 1390
550000 ریال
محمدعلی کاتوزیان محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1394
118000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 21 مرداد 1393
140000 ریال
ریچارد کاتم، احمد تدین (مترجم)، حاتم قادری (مقدمه) ریچارد کاتم
ناشر: کویر - 29 آبان 1385
1750000 ریال
فخرالدین عظیمی، عبدالرضاهوشنگ مهدوی (مترجم)، بیژن نوذری (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) فخرالدین عظیمی
ناشر: آسیم - 2 دی 1391
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 176 مورد