ترتیب بر اساس:
ژاله ورشوساز ژاله ورشوساز
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سبز آرنگ - مرداد 1389
140000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ژاله ورشوساز ژاله ورشوساز
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 1383
30000 ریال
هلن موئن، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم) هلن موئن
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - دی 1394
500000 ریال
هیمن مرادی سردره، مهران علوی هیمن مرادی سردره
ناشر: دایان - دی 1395
150000 ریال
ناشر: صالحیان - اسفند 1396
200000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، معصومه شیرزاد عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - خرداد 1396
400000 ریال
افروز احمدی، زهرا کیخانی افروز احمدی
ناشر: مارال مظلومی تبریزی - آذر 1396
500000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، مارال مظلومی تبریزی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: مارال مظلومی تبریزی - مرداد 1396
500000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - شهریور 1397
180000 ریال
سولماز غفاری (گردآورنده)، آرمیتاسادات حسینی (گردآورنده) سولماز غفاری (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم دارویی) - آبان 1397
240000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد