ترتیب بر اساس:
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1402
4000000 ریال 3600000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
محمد ایلخانی محمد ایلخانی
ناشر: سمت - مرداد 1402
2960000 ریال 2664000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1402
3000000 ریال 600000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1398
2750000 ریال 2475000 ریال
برایان کوپنهیور، چارلر بی. اشمیت برایان کوپنهیور
ناشر: روزنه - اسفند 1396
3700000 ریال 3330000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مرداد 1394
3850000 ریال 3465000 ریال
استیون گرین بلت، مهدی نصرالله زاده (مترجم)، سیاوش تصاعدیان(گرافیست) استیون گرین بلت
ناشر: بیدگل - تیر 1402
3200000 ریال 2880000 ریال
براین پی کوپنهاور، چالزبی اشمیت، سیدمسعود حسینی توشمانلویی (مترجم)، میثم سفیدخوش (ویراستار)، مریم ربانی (ویراستار) براین پی کوپنهاور
ناشر: سمت - آذر 1400
1400000 ریال 1260000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - آذر 1392
600000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، امیرجلال الدین اعلم (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1401
1500000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، امیرجلال الدین اعلم (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 1392
260000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - آذر 1392
430000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، داریوش آشوری (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 1398
600000 ریال
رامین جهانبگلو رامین جهانبگلو
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1387
19000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، امیرجلال الدین اعلم (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - تیر 1388
260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد