ترتیب بر اساس:
ناشر: پازینه - 1389
2000000 ریال 1800000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
گزنفون، عبدالمجید روح نیا (مترجم)، لاری هدریک (ویراستار) گزنفون
ناشر: انتشارات تهران - اردیبهشت 1393
2000000 ریال 1800000 ریال
گزنفون، علی شیعه علی (مترجم)، سارا فروغی (ویراستار)، لری هدریک (بازنویسی) گزنفون
ناشر: سبزان - آذر 1392
1620000 ریال 1458000 ریال
الگزاندر جووی، سهیل سمی (مترجم) الگزاندر جووی
ناشر: ققنوس - مرداد 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
عبدالمجید روح نیا (مترجم)، لاری هدریک (ویراستار) عبدالمجید روح نیا (مترجم)
ناشر: انتشارات تهران - دی 1389
150000 ریال
گزنفون، سمیه موحدی فرد (مترجم)، لاری هدریک (ویراستار) گزنفون
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، تا ظهور - تیر 1389
45000 ریال
گزنفون، علی شیعه علی (مترجم)، لاری هدریک (بازنویسی) گزنفون
ناشر: سبزان - اردیبهشت 1389
68000 ریال
گزنفون، میترا نظامی (مترجم)، مینا اسعدی (ویراستار)، لاری هدریک (ویراستار) گزنفون
ناشر: آرتابابا، نوآوران دانشگاه پارسه - دی 1388
40000 ریال
حبیب رضایی حبیب رضایی
ناشر: آئینه دانش - بهمن 1391
125000 ریال
حبیب رضایی حبیب رضایی
ناشر: آئینه دانش - مهر 1395
200000 ریال
میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرابادی، مرتضی موسوی(مقدمه)، رضوان مساح(مقدمه) میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرابادی
ناشر: میراث مکتوب - بهمن 1398
میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرابادی، مرتضی موسوی(مقدمه)، رضوان مساح(مقدمه) میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرابادی
ناشر: میراث مکتوب - بهمن 1398
میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرابادی، مرتضی موسوی(مقدمه)، رضوان مساح(مقدمه) میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرابادی
ناشر: میراث مکتوب - بهمن 1398
گزنفون، قرن 4 ق.م.، لاری هدریک (ویراستار) گزنفون
ناشر: نظاره - بهمن 1397
170000 ریال
گزنفون، قرن 4 ق.م.، سمیه موحدی فرد (مترجم) گزنفون
ناشر: نوید ظهور - بهمن 1397
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد