ترتیب بر اساس:
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: علم - 5 خرداد 1400
1450000 ریال 1350000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
علی صلح جو علی صلح جو
ناشر: نشر مرکز - 12 آبان 1400
620000 ریال
ناشر: نشر نی - 19 آذر 1399
220000 ریال 187000 ریال
ناشر: زوار - 4 اردیبهشت 1400
650000 ریال 552500 ریال
یدالله شکری هراتی، حسن احمدی گیوی، اسماعیل حاکمی یدالله شکری هراتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 15 آذر 1399
400000 ریال
احمد سمیعی احمد سمیعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 آبان 1393
640000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 26 مرداد 1400
300000 ریال
احمد سمیعی گیلانی احمد سمیعی گیلانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 30 تیر 1399
190000 ریال
یوسف عالی عباس آباد، حسن انوری(زیرنظر) یوسف عالی عباس آباد
ناشر: سخن - 1 آبان 1398
650000 ریال
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 4 شهریور 1398
380000 ریال
ناصر نیکوبخت ناصر نیکوبخت
ناشر: نشر چشمه - 4 آذر 1399
380000 ریال
سیدعلی اصغر سلطانی سیدعلی اصغر سلطانی
ناشر: دانشگاه علوم انسانی مفید - 2 آذر 1399
540000 ریال
نمایش 1 - 15 از 295 مورد