ترتیب بر اساس:
ستار زرکلام ستار زرکلام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 تیر 1398
350000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 شهریور 1387
45500 ریال
الناز کریم زاده (گردآورنده) الناز کریم زاده (گردآورنده)
ناشر: جنگل، جاودانه - شهریور 1395
150000 ریال
سیمین عباسی، بابک اخگر، هاجر مرادی (ویراستار) سیمین عباسی
ناشر: جنگل، جاودانه - 1 بهمن 1391
85000 ریال
مریم شیخی مریم شیخی
ناشر: میزان - آذر 1394
320000 ریال
عاطفه زاهدی (گردآورنده) عاطفه زاهدی (گردآورنده)
ناشر: جنگل، جاودانه - 5 تیر 1391
67000 ریال
سیدعباس حسینی نیک سیدعباس حسینی نیک
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - بهمن 1395
470000 ریال
حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1397
150000 ریال
مرجان کردبچه، محمود عرفانی (مقدمه) مرجان کردبچه
ناشر: خرسندی - 6 اردیبهشت 1390
40000 ریال
بهنام اکبری بهنام اکبری
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - دی 1396
310000 ریال
ژاله مبشری ژاله مبشری
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - بهمن 1394
190000 ریال
زینب غفوری، هادی وحید (مقدمه) زینب غفوری
ناشر: جنگل، جاودانه - 12 بهمن 1389
30000 ریال
حمید فاتح نیا حمید فاتح نیا
ناشر: جنگل - 7 بهمن 1386
30000 ریال
سیدمحمدحسن طباطبایی نیک سیدمحمدحسن طباطبایی نیک
ناشر: سیدمحمدحسن طباطبایی نیک - بهمن 1395
145000 ریال
امیر زارع زیرک امیر زارع زیرک
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - مرداد 1397
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد