ترتیب بر اساس:
رابرت بی. لیتون، ریچاردفیلیپس فاینمن رابرت بی. لیتون
ناشر: سبزان - 16 مهر 1398
2580000 ریال 2322000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
پرویز کاملی، حمیدرضا مولویان جزی، فرهاد شهبازی دستجرده، هادی سلامتی (زیرنظر)، مهدی صفا (زیرنظر)، علی اکبر بابایی (زیرنظر) پرویز کاملی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 1387
146000 ریال 131400 ریال
محمود دیانی محمود دیانی
ناشر: نص - تیر 1397
290000 ریال
دیویدکئون چنگ، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 24 دی 1400
3500000 ریال
الهام ناصری قائم الهام ناصری قائم
ناشر: دانش پرور، کتابخانه فروردین - 1393
200000 ریال
جلیل راشدمحصل، علی معینی جلیل راشدمحصل
ناشر: کتاب دانشگاهی - 24 اسفند 1392
1400000 ریال
مهرداد عابدی مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش - دی 1396
450000 ریال
احمد حسینی خوانساری، نفیسه برنجکوب (ویراستار)، محمود برنجکوب (ویراستار) احمد حسینی خوانساری
ناشر: شیخ بهایی - 28 خرداد 1392
260000 ریال
محمدرضا سهیلی فر، رمضان علی صادق زاده محمدرضا سهیلی فر
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اردیبهشت 1395
500000 ریال
متیوان.او سدیکو، محمود دیانی (مترجم) متیوان.او سدیکو
ناشر: نص - اسفند 1397
450000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 23 اسفند 1393
230000 ریال
مهدی کریمیان محمدآبادی مهدی کریمیان محمدآبادی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - 28 مهر 1393
145000 ریال
آریاز برادرانی آریاز برادرانی
ناشر: آزاده - 25 فروردین 1389
120000 ریال
دیویدکئون چنگ، محمد قوامی (مترجم)، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 شهریور 1384
320000 ریال
مهرداد عابدی مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش - 26 اردیبهشت 1391
195000 ریال
نمایش 1 - 15 از 68 مورد