ترتیب بر اساس:
محمدجعفر سروقدی، حسین محسنی، بهمن فیروزمندی، علی اکبر سرفراز محمدجعفر سروقدی
ناشر: مارلیک - 20 بهمن 1398
700000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
تورج دریایی، مهرداد قدرت دیزجی (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 3 مهر 1392
190000 ریال
یعقوب محمدی فر یعقوب محمدی فر
ناشر: شاپیکان - 28 اسفند 1394
850000 ریال
ناشر: مولی - بهمن 1394
800000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
330000 ریال
جرجینا هرمان، مهرداد وحدتی (مترجم) جرجینا هرمان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 مرداد 1388
98000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 اسفند 1398
290000 ریال
ولادیمیرگریگوریویچ لوکونین ولادیمیرگریگوریویچ لوکونین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1394
150000 ریال
ماریا براسیوس ماریا براسیوس
ناشر: هرمس - 30 فروردین 1394
480000 ریال
ناشر: عطایی - 4 شهریور 1386
600000 ریال
ناشر: سخن - 3 اسفند 1390
165000 ریال
ناشر: کتابخانه طهوری - 26 مهر 1390
1500000 ریال
مهرداد بهار مهرداد بهار
ناشر: علم - 14 دی 1388
36500 ریال
ماریا بروسیوس، هایده مشایخ (مترجم) ماریا بروسیوس
ناشر: ماهی - 15 اسفند 1397
800000 ریال
سعید نفیسی، عبدالکریم جربزه دار (به اهتمام) سعید نفیسی
ناشر: اساطیر - 7 تیر 1384
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 90 مورد