محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ج.پیتر برجس ج.پیتر برجس
ناشر: امیرکبیر - مهر 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
مجتبی جامعی مجتبی جامعی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - مهر 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
جلیل روشندل جلیل روشندل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1399
230000 ریال
سوفی شوتار، سیدحامد رضیئی (مترجم) سوفی شوتار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1390
130000 ریال
الی ویور، پاپ دوویلد، باری بوزان، علیرضا طیب (مترجم) الی ویور
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - تیر 1392
200000 ریال
جعفر قامت جعفر قامت
ناشر: قومس - بهمن 1394
350000 ریال
ناشر: کتاب آوا - بهمن 1391
400000 ریال
کیومرث یزدان پناه درو، محمد قیصری (ویراستار) کیومرث یزدان پناه درو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1397
200000 ریال
پیترجی. کتزنشتاین، محمدهادی سمتی (مترجم) پیترجی. کتزنشتاین
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی - آذر 1391
200000 ریال
مهدی عباسی مهدی عباسی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - شهریور 1396
110000 ریال
محمود عسگری محمود عسگری
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - اردیبهشت 1390
40000 ریال
ناشر: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات - دی 1397
160000 ریال
علی عبداله خانی، منیره آذری (ویراستار) علی عبداله خانی
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اسفند 1392
265000 ریال
داود غرایاق زندی داود غرایاق زندی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - اردیبهشت 1390
40000 ریال
الهام رسولی ثانی آبادی الهام رسولی ثانی آبادی
ناشر: دانشگاه یزد - اسفند 1392
115000 ریال
نمایش 1 - 15 از 122 مورد