ترتیب بر اساس:
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - 5 آذر 1401
900000 ریال 855000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
عادل آذر، علی رجب زاده عادل آذر
ناشر: نگاه دانش - 8 اسفند 1398
800000 ریال 760000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 12 خرداد 1399
320000 ریال 288000 ریال
مهدی بشیری، طه حسین حجازی، حسین محتجب مهدی بشیری
ناشر: دانشگاه شاهد - 1394
138000 ریال 124200 ریال
عزت الله اصغری زاده، عبدالکریم محمدی بالانی عزت الله اصغری زاده
ناشر: دانشگاه تهران - 28 دی 1400
1900000 ریال 1805000 ریال
حسین صفری، احسان خان محمدی حسین صفری
ناشر: دانشگاه تهران - 10 بهمن 1398
720000 ریال 648000 ریال
محمدجواد اصغرپور محمدجواد اصغرپور
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 11 فروردین 1401
1700000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1396
180000 ریال
احمد ماکوئی، علیرضا علی نژاد احمد ماکوئی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - آبان 1395
400000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1394
100000 ریال
عادل آذر، علی رجب زاده عادل آذر
ناشر: نگاه دانش - 26 اسفند 1387
400000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - اردیبهشت 1395
330000 ریال
سیدمحمود زنجیرچی سیدمحمود زنجیرچی
ناشر: صانعی شهمیرزادی - آذر 1394
115000 ریال
علی خاتمی فیروزآبادی، ستار حمزه جونقانی علی خاتمی فیروزآبادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 25 دی 1392
160000 ریال
توماس.ال. ساعتی، مجید عزیزی (مترجم)، امید حسین زاده (مترجم)، مرضیه حجاریان (مترجم) توماس.ال. ساعتی
ناشر: دانشگاه تهران - 31 شهریور 1398
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 62 مورد