ترتیب بر اساس:
امیراسماعیل آذر امیراسماعیل آذر
ناشر: سخن - 24 فروردین 1394
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
550000 ریال 467500 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
غلامعلی گرایی، زهراسادات حسینی غلامعلی گرایی
ناشر: لامک - 1 مهر 1391
105000 ریال
نجف علی مهاجر، حمید ترقی (ویراستار) نجف علی مهاجر
ناشر: اوحدی - 24 فروردین 1388
2500000 ریال
عرفان خزائی، عوض لطیفی (ویراستار) عرفان خزائی
ناشر: انسان برتر - 19 اردیبهشت 1391
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
80000 ریال 0 ریال
ناشر: دوران - 23 خرداد 1400
2000000 ریال
حسین محی الدین الهی قمشه ای حسین محی الدین الهی قمشه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 بهمن 1398
260000 ریال
مهدی سهیلی (به اهتمام) مهدی سهیلی (به اهتمام)
ناشر: سنایی - 20 بهمن 1392
850000 ریال
امیراسماعیل آذر امیراسماعیل آذر
ناشر: سخن - 6 اسفند 1392
650000 ریال
حسین الهی قمشه ای حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - 9 تیر 1399
3900000 ریال
محمدرضا روزبه محمدرضا روزبه
ناشر: روزگار - 17 آبان 1388
1900000 ریال
محمدرضا ترکی محمدرضا ترکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آذر 1398
230000 ریال
احمد شاملو (گردآورنده) احمد شاملو (گردآورنده)
ناشر: نگاه - 6 اردیبهشت 1385
50000 ریال
ناصر نیکوبخت ناصر نیکوبخت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی - 23 شهریور 1392
30000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
580000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,432 مورد