ترتیب بر اساس:
ریچارد ویلکینسون، ک یت پیکت، شیرین احمدنیا (مترجم)، ابوالقاسم پوررضا (مترجم) ریچارد ویلکینسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 آذر 1398
290000 ریال 261000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 آبان 1398
800000 ریال 720000 ریال
لارس ام. اسونسن، فرزانه سالمی (مترجم)، خشایار دیهیمی (ویراستار) لارس ام. اسونسن
ناشر: نشر گمان - 26 آذر 1398
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 8 تیر 1399
800000 ریال 720000 ریال
میشل براون، جان می، منیر شاخساری (مترجم) میشل براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 5 مرداد 1390
300000 ریال 270000 ریال
جمال الدین اکرمی، شورای بررسی خانه ادبیات (زیرنظر) جمال الدین اکرمی
ناشر: خانه ادبیات - تیر 1395
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: تیسا - تیر 1397
249000 ریال 224100 ریال
ناشر: ابوعطا - 12 آذر 1398
730000 ریال 657000 ریال
گروه گاما، مینا فرج زاده (مترجم) گروه گاما
ناشر: گوهر اندیشه - مرداد 1397
680000 ریال 612000 ریال
گروه گاما، مینا فرج زاده (مترجم) گروه گاما
ناشر: گوهر اندیشه - مرداد 1397
850000 ریال 765000 ریال
گروه گاما، مینا فرج زاده (مترجم) گروه گاما
ناشر: گوهر اندیشه - مرداد 1397
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: ابوعطا - 19 آذر 1398
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: ابوعطا - 19 آذر 1398
420000 ریال 378000 ریال
ناشر: ابوعطا - 15 مرداد 1398
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: ابوعطا - 15 مرداد 1398
280000 ریال 252000 ریال
نمایش 1 - 15 از 113 مورد