ترتیب بر اساس:
یاسابورو کووایاما یاسابورو کووایاما
ناشر: یساولی - مرداد 1395
3200000 ریال 2880000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
کوین رابرتس، شهناز نایب زاده (مترجم)، مسعود قربانی دولت آبادی (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار)، پرویز درگی(مقدمه) کوین رابرتس
ناشر: بازاریابی - آذر 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
کوین رابرتس، ای.جی لافلی(مقدمه) کوین رابرتس
ناشر: هورمزد - مهر 1398
490000 ریال
گری برتویستل، علی چهارلنگی خدابخش پور (مترجم) گری برتویستل
ناشر: نیاز دانش - اسفند 1395
90000 ریال
مرضیه نصرالهی آزاد مرضیه نصرالهی آزاد
ناشر: خرسندی - فروردین 1390
40000 ریال
جمال صالحی ذهابی جمال صالحی ذهابی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - اسفند 1388
115000 ریال
اصغر نوذری اصغر نوذری
ناشر: هیمه - تیر 1391
20000 ریال
لین لرپولد، دیوید راواسی لین لرپولد
ناشر: اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - آبان 1394
240000 ریال
محمدحسن خدادادی محمدحسن خدادادی
ناشر: خرسندی - دی 1397
200000 ریال
ناشر: پیک فرهنگ - دی 1398
880000 ریال
نگار مرادی نگار مرادی
ناشر: مجد - مرداد 1397
140000 ریال
مرتضی ممیز مرتضی ممیز
ناشر: ماه ریز - مهر 1384
رودلف مدلی، ویلیام مایرز، یوسف کیوان شکوهی (مترجم) رودلف مدلی
ناشر: فرهنگان - اردیبهشت 1388
40000 ریال
یاسابورو کووایاما، مقصود نامدار (مترجم) یاسابورو کووایاما
ناشر: فرهنگان - بهمن 1387
90000 ریال
یاسابورو کووایاما، مقصود نامدار (مترجم) یاسابورو کووایاما
ناشر: فرهنگان - بهمن 1387
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد