ترتیب بر اساس:
ریچارد ویلکینسون، ک یت پیکت، شیرین احمدنیا (مترجم)، ابوالقاسم پوررضا (مترجم) ریچارد ویلکینسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 آذر 1398
290000 ریال 261000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
آمارتیا سن آمارتیا سن
ناشر: شیرازه کتاب ما - 22 آبان 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
جان استوارت میل، نادر نوری زاده (مترجم) جان استوارت میل
ناشر: قصیده سرا - شهریور 1397
1450000 ریال 1305000 ریال
مهدی رجبی مهدی رجبی
ناشر: دنیای نو - بهمن 1394
225000 ریال 202500 ریال
ناشر: دایره - 29 بهمن 1390
500000 ریال 450000 ریال
جروم مورتیمر جروم مورتیمر
ناشر: گام نو - اردیبهشت 1397
720000 ریال 648000 ریال
محمدجواد زاهدی مازندرانی محمدجواد زاهدی مازندرانی
ناشر: مازیار - اردیبهشت 1397
450000 ریال
ادوارد گرب، محمد سیاهپوش (مترجم) ادوارد گرب
ناشر: معاصر - 1 اردیبهشت 1394
150000 ریال
تامس نیگل تامس نیگل
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1394
140000 ریال
ناشر: توتیا - خرداد 1394
140000 ریال
جان استوارت میل، علاء الدین طباطبائی (مترجم) جان استوارت میل
ناشر: هرمس - 1386
90000 ریال
ریچارد ویلکینسون، کیت پیکت ریچارد ویلکینسون
ناشر: کتاب کیمیا - بهمن 1396
240000 ریال
آدام سویفت، پویا موحد (مترجم) آدام سویفت
ناشر: ققنوس - تیر 1397
450000 ریال
ناشر: بوستان کتاب قم - 12 مهر 1399
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد