ترتیب بر اساس:
خ. پارسا، مایکل مسینگ، نوآم چامسکی، استیفن والت، جان میرشایمر، کاوه بویری (مترجم)، فیروزه مهاجر (مترجم)، حسن مرتضوی (مترجم) خ. پارسا
ناشر: الکا - 15 مرداد 1398
900000 ریال 810000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
جنیس تری، رضا سیمبر (مترجم)، ارسلان قربانی شیخ نشین (مترجم) جنیس تری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 فروردین 1389
21500 ریال
استیون.ام والت، جان جی می یرشایمر، رضا کامشاد (مترجم) استیون.ام والت
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - 4 آذر 1393
250000 ریال
جان میرشایمر، استیون.ام والت، رضا منتظمی (مترجم)، مهران نصر (مترجم) جان میرشایمر
ناشر: خرسندی - 22 تیر 1392
1100000 ریال
عدنان اکتار عدنان اکتار
ناشر: هلال - بهمن 1395
100000 ریال
مایکل کالینز پایپر مایکل کالینز پایپر
ناشر: سیمای پارسا - آبان 1395
250000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 6 خرداد 1391
41000 ریال
اندرو کاکبرن، لسلی کاکبرن، محسن اشرفی (مترجم) اندرو کاکبرن
ناشر: اطلاعات - 12 تیر 1391
80000 ریال
جان میرشایمر، استیفن والت، علی عبدالمحمدی (مترجم) جان میرشایمر
ناشر: ساقی - 7 دی 1389
350000 ریال
ناشر: تسنیم اندیشه - 12 اردیبهشت 1385
25000 ریال
زهرا سمواتی زهرا سمواتی
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - 18 تیر 1386
11000 ریال
جان میرشایمر، استیفن والت، ن. نوری زاده (مترجم) جان میرشایمر
ناشر: میترا - 7 فروردین 1392
650000 ریال
نوآم چامسکی، جان میرشایمر، استیفن والت، مایکل مسینگ، کاوه بویری، فیروزه مهاجر (مترجم)، حسن مرتضوی (مترجم) نوآم چامسکی
ناشر: بازتاب نگار - 6 تیر 1386
20000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - تیر 1397
330000 ریال
جیمز پتراس، رضا منتظمی (مقدمه) جیمز پتراس
ناشر: سیمای پارسا - اسفند 1395
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد