ترتیب بر اساس:
ناشر: گنج دانش - 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
سیدمرتضی قاسم زاده، سیدحسین صفایی سیدمرتضی قاسم زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1392
1930000 ریال 1737000 ریال
ناشر: میزان - 1401
2200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1400
2100000 ریال 1890000 ریال
ناشر: گنج دانش - اسفند 1395
1800000 ریال 1620000 ریال
ناشر: مجد - بهمن 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: میزان - 1401
2200000 ریال
ابراهیم تقی زاده، سیداحمدعلی هاشمی، عباس ایلخان (ویراستار) ابراهیم تقی زاده
ناشر: مجد - 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
علی عباس حیاتی علی عباس حیاتی
ناشر: میزان - 1401
1400000 ریال
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1401
1180000 ریال 1062000 ریال
سیدحسین صفایی، اسدالله امامی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 1401
2500000 ریال
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجد - آذر 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجد - آذر 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
ناشر: میزان - مهر 1401
1500000 ریال
سیدحسین صفایی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 1401
1850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,056 مورد