ترتیب بر اساس:
اکرم اعرابی، اسماعیل کاوی اکرم اعرابی
ناشر: جامعه نگر - آذر 1397
249000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
650000 ریال 450000 ریال
بهروز جوهری (مترجم)، مجید احمدی (مترجم)، یدالله زارع زاده (مترجم)، وحید وفایی (مترجم)، دانیال ساکی (مترجم) بهروز جوهری (مترجم)
ناشر: خسروی - اسفند 1392
79000 ریال
محمدجواد قمری محمدجواد قمری
ناشر: سخن گستر - دی 1398
1500000 ریال
پیتر ج. اودانووان، آذر دانش (مترجم)، فرشته حقیقت (مترجم)، الهه رفائی (مترجم) پیتر ج. اودانووان
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - آذر 1390
45000 ریال
پژمان شادپور، رامین حقیقی پژمان شادپور
ناشر: عبادی فر - مرداد 1391
170000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - آبان 1389
220000 ریال
مهدی عابدین زاده مهدی عابدین زاده
ناشر: معبود - آبان 1390
25000 ریال
بهرام قاضی جهانی (به اهتمام) بهرام قاضی جهانی (به اهتمام)
ناشر: گلبان نشر - بهمن 1393
125000 ریال
علیرضا خلج، جلال بختیاری، محبوبه عبدی علیرضا خلج
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آذر 1392
200000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد